Περιγραφή

ΤοVuarnet 1931 είναι ένα ανδρικό  γυαλί ηλίου