Περιγραφή

ΤοVuarnet 1210 P00A είναι ένα ανδρικό  γυαλί ηλίου